Om oss

Enterprise Mobile News er en tjeneste utviklet og driftet av Serit Tromsø, en del av Serit Gruppen. Vi er en av Norges største selvstendige IT-grupper, og har 17 lokalkontor, og består av 140 høyt kvalifiserte medarbeidere.

Om Serit

Vi er sterkt opptatt av lokal tilstedeværelse og av å bygge nære relasjoner for å gjøre våre tjenester til et konkurransefortrinn for våre kunder. Gjennom samarbeidet i gruppen har vi tilgang på kompetanse og erfaring som gjør oss til en fleksibel totalleverandør for alle typer bedrifter.

Vår historie

Serit ble stiftet i 2012 og har i dag lokalkontorer over hele landet. Serit Gruppen har en klar målsetning om å være en nasjonal partner for lokalt næringsliv i Norge.

En sterk nasjonal gruppe har vært avgjørende for å etablere gode samarbeidsavtaler med ledende leverandører. Vi opplever at bevisstheten rundt rollen moderne teknologi har for vekst og effektivitet, øker på alle nivåer. Dette setter samtidig høye krav til gruppens rådgivere og IT-konsulenter.

Vi er miljøfyrtårsertifisert

Serit skal arbeide for en bærekraftig og miljøvennlig utvikling, og dette skal oppnås gjennom god egen adferd og synliggjøring av vårt miljøengasjement. Sertifisering som Miljøfyrtårn er ledd i vårt mer overordnede engasjement i spørsmål om miljø og samfunnsansvar. Vi mener vi har noe å bidra med og ønsker å være pådrivere i dette arbeidet.

Serit forplikter seg ved sertifisering til å tilfredsstille myndigheters lovpålagte miljøkrav, og tilstrebe å imøtekomme våre kunders krav til miljøbevissthet. Vi skal arbeide systematisk og kontinuerlig med å oppnå miljøforbedringer gjennom kartlegging av miljøpåvirkning og oppfølging gjennom gode rutiner og handlingsplaner. Serits miljøledelsessystem omfatter både interne forpliktelser og eksterne forpliktelser overfor kunder, og er integrert med HMS og internkontrollsystemet i selskapet.

Våre miljømål skal fokusere på kontinuerlig forbedring av interne aktiviteter og tjenester levert våre kunder. Dette skal ivaretas gjennom opplæring av ansatte i miljøkunnskap, stille krav til våre leverandører og hele tiden ha fokus på miljøet. Siste års Klima- og miljørapport tilgjengeliggjøres ved forespørsel fra allmennheten, kunder eller leverandører kontakt oss her!

Les mer om sertifisering på Miljøfyrtårns egne sider.