Kontroll over informasjonsflyten med Enterprise Mobile News

Enterprise Mobile News hjelper deg ta kontroll over informasjonsflyten i din organisasjon. Publiser informasjon til ansattes smarttelefoner og/eller infoskjermer. Du kan enkelt kontrollere hvem som skal ha tilgang til ditt publiserte innhold gjennom kanaler. Vær sikker på at viktig informasjon kommer frem med våre leserapporter, push- og SMS-varslinger og krav om lesebekreftelser fra brukerne.

Du bestemmer om ditt innhold skal publiseres til mobilapp, infoskjerm eller begge deler. Åpne opp eller begrens lesernes muligheter for å levne reaksjoner, og hvilke som er tilgjengelige, under hver enkelt nyhet. Du kan velge å gjøre publiseringer tilgjengelig etter et fremtidig tidspunkt og kan sette maks levetid for dine publiseringer. For de ekstra viktige publiseringene dine kan du kreve lesebekreftelse fra de ansatte, slik at de må bekrefte å ha lest gjennom mobilapp.

Prøv gratis demo

Målrettet informasjonsformidling

I Enterprise Mobile News publiserer du innhold gjennom kanaler. Du tildeler ansatte tilgang per kanal slik at du enkelt og kontrollert kan bestemme hvem som skal kunne se hva du publiserer.

Du kan sette opp både lukkede og åpne kanaler. Med lukkede kanaler bestemmer du hvem som skal ha tilgang til disse. Med åpne kanaler kan alle med din kanalkode legge denne til i sin mobilapp og starte motta oppdateringer når du publiserer.

Prøv gratis demo

Leserapport og oppfølgning

Enterprise Mobile News gir deg innsikt i hvor godt dine publiseringer når frem. Gjennom vår rapportside ser du hvem som har lest, eventuelt bekreftet å ha lest og lagt igjen reaksjoner på ditt innhold.

Følg opp de ansatte som ikke har lest viktig informasjon med push-varslinger og SMS-påminnelser.

Prøv gratis demo