Enterprise Mobile News er ett verktøy for å hjelpe deg med å få kontroll over informasjonsflyten ut til dine medarbeidere. Enten gjennom en app på dine medarbeideres telefon, infoskjermer eller en kombinasjon av disse. Du får full kontroll over hvem som har lest dine publiseringer og hvem informasjonen skal rettes mot. Alt dine medarbeidere trenger å gjøre er å laste ned vår app fra App Store eller Google Play og identifisere seg over SMS. Ett enkelt oppsett senker terskelen for å ta det i bruk, og du får oversikt over hvem som ikke har lastet ned appen. Dine medarbeidere får push-varsel når nyheter publiseres, og du kan følge opp de som ikke leser med nye varslinger over push eller SMS.

Mobilapp

Dine medarbeidere får nyheter du publiserer direkte på sin mobiltelefon med vår app. De mottar push-varslinger når ny informasjon publiseres.

Infoskjermer

Vis informasjon og nyheter på infoskjermer. Kommer med design-verktøy som lar deg vise akkurat det du vil.

Bedre kontroll og fleksibilitet

Du kan velge mellom å publisere til mobilapp, infoskjerm eller en kombinasjon av disse. Nyheter kan i tillegg oppdateres eller trekkes tilbake ved behov.

Målretting

Du velger hvilke ansattegrupper nyheter skal rettes mot og eventuelt hvilke infoskjermer nyheten skal vises på.

Øvrige nyhetskilder

Du kan sette opp infoskjermer til å hente relevante nyheter fra andre kilder eller du kan koble de mot automatisk oppdaterte Power BI dashboards.

~

Sikker tilknytning

Brukere tilknyttes appen med sitt telefonnummer og ansatte bekrefter sin identitet gjennom SMS.

Varsel og leserapport

Den ansatte kan få varsel på sin telefon når nyheter legges ut. Du som leder får oppsummering hvor mange som har lest nyheten i appen.

Forutsigbare kostnader

Verkøyet har en fast pris pr ansatt pr måned og gir reduserte IT-kostnader til øvrig utstyr og lisenser.

Slik garanterer du at alle ansatte får med seg viktig informasjon

Hvis man bryr seg om noe, så vil man gjøre en større innsats for å forbedre det. Og for å bry seg om arbeidsplassen sin bør man kjenne til hva som rører seg og man bør føle seg involvert. Uten dette blir det lett å føle seg distansert og innsatsen blir kanskje ikke så...