* Demoversjonen inkluderer ikke infoskjermer

  • Regneeksempel bedrift med 200 ansatte: Grunnmodul kr 550 + (kr 6,50 * 200 ansatte) = kr 1 850 pr måned.
  • Abonnement faktureres ved månedsslutt.
  • Abonnementet kan sies opp løpende med 3 måneders varsel.