Grunnmodul

NOK550,-
Pr måned. Inkluderer 1x kanal og 1x infoskjerm

Priser per ekstra ressurs utover inkluderte i grunnmodul

Kanal

NOK99,-
Pr måned utover inkl. kanal

Infoskjerm

NOK99,-
Pr måned pr design utover inkl. infoskjerm

Ansatt SMB

NOK10,-
Pr ansatt pr måned. Inntil 100 ansatte.

Ansatt Storbedrift

NOK6.5,-
Pr ansatt pr måned. Mellom 100 og 1000 ansatte.

Ansatt Enterprise

NOK5,-
Pr ansatt pr måned. Fra 1000 ansatte.
*Alle priser inkl. MVA

Priser ansatte

Prisen per ansatt per måned er basert på antall ansatte som legges til i din Enterprise Mobile News instans. Ved flere ansatte får du en større rabatt. Dersom du registrerer under 100 ansatte/brukere i din Enterprise Mobile News instans vil du ligge i prisklassen "SMB". Mellom 100 og 1000 ansatte/brukere vil du ligge i prisklassen "Storbedrift". Alt fra og med 1000 ansatte regnes som "Enterprise".

Ansatte regnes som registrerte brukere i din Enterprise Mobile News instans some kan benytte mobilapplikasjonen mot instansen. Administratorbrukere vil ikke regnes med. Dersom du kun ønsker å benytte deg av infoskjermer behøver du heller ikke betale for ansatte/brukere.

Priser infoskjerm

Prisen per infoskjerm er per design per måned. I Enterprise Mobile News får du muligheten til å designe dine egne infoskjermer, hvor du selv bestemmer layout, farger og innhold, og det er per unike design du betaler månedlig for. Det vil si at om du har skissert opp kun én infoskjerm kan du gjenbruke denne på så mange aktive skjermer du ønsker. Om du viser denne ene layouten på 1 eller 1000 skjermer vil du uansett bare betale for én.

Priseksempler

Priseksempel 1: Du setter opp 3 kanaler du fordeler publiseringene over og registrerer 50 ansatte i din Enterprise Mobile News instans. Du legger til én infoskjerm som rullerer på publiseringene fra alle dine 3 kanaler.

NOK 1248,- per måned. Grunnmodulen inkluderer 1 kanal og 1 infoskjerm. Du betaler for grunnmodulen, 2 ekstra kanaler og 50 SMB-ansatte.

Priseksempel 2: Du ønsker kun å benytte deg av infoskjermer og setter opp 2 forskjellige design. Du setter opp 1 kanal du publiserer informasjon gjennom.

NOK 649,- per måned. Grunnmodulen inkluderer 1 kanal og 1 infoskjerm. Du betaler for grunnmodulen og 1 ekstra infoskjerm. Kanalen er inkludert og du har ikke registrert noen ansatte.

Priser SMS-varsling

Du får gratis push-varsling til dine ansatte via vår mobilapplikasjon når du publiserer nytt innhold. I tillegg får du gratis push-varsling når du ønsker sende ut påminnelse om å lese nyheter til ansatte som enda ikke har lest. Du kan velge å sende ut en slik påminnelse til de ansatte over SMS, for denne tjenesten betaler du NOK 3,- per ansatt SMS sendes til.